vokalna skupina

Večglasno petje v vokalnem ansamblu celovitih pevskih osebnosti...